In English

Comparing Life Cycle Assessment of Li-on batteries and fuel cells in chargers for small electronic applications

Henrik Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 78 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2011:21, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-16. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 152970

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek