In English

A place to stay - Housing for seniors in Viskafors

Susanna Åkerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek