In English

Arkitektur på naturens villkor - Att bygga med "cradle to cradle" som metod

Architecture on nature's termsbuilding with cradle to cradle as a method

Helfrid Holmsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152706

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek