In English

Design, Simulation and Implementation of a PMSM Drive System

David Vindel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek