In English

Development and Construction of a Serial and Parallel Hybrid driveline

Christoffer Nylén ; Kristian Widén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152482

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek