In English

Design and evaluation of a 1kW DC/DC Converter for contactless power transfer

Karl Klang ; Simon Torstensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152480

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek