In English

Design and Analysis of 60 kW DC-DC Converter for Hybrid Electric Vehicle Applications

Muhammad Rafiq ; Mohammed Fareed Ul Hasan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152479

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek