In English

Design of a Bidirectional On-Board Battery Charger in Hybrid Electric Vehicle Applictions

Mehdi Javdani Erfani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152473

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek