In English

Feasibility tudy of low voltage DC house and compatible home appliance design

Mohammad Amin ; Yasir Arafat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152472

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek