In English

Fault detection in HVDC-Connected Wind Farm with Full-Scale Converter Generator (FCG) Wind Turbines

Roni Irnawan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152471

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek