In English

Utvärdering av vattenkraft: turbin med variabelt varvtal

Olof Bergström ; Abed-E Ayaad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152445

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek