In English

Vector Control of an Induction Motor based on a DSP

Quian Cheng ; Lei Yuan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152443

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek