In English

Modeling and Validation of the EMI Performance of an Electric Drive System by Device Level Chara cterization

Mattias Hedenskog ; Emanuel Hallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152438

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek