In English

Design and Evaluation of an Active Rectifier for a 4.1 MW Off-Shore Wind Turbine

Shamim Keshavarz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 42 s. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; 13, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152403

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek