In English

Där liv äger rum - På spaning efter hälsans arkitektur och miljöer

Where life takes place - in search for healthy houses and environments

Cecilia Thelander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152308

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek