In English

ReUse of Industrial Heritage

Amanda Karlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152300

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek