In English

Thermal Analysis of Compacted Graphite Iron

Hamed Hoseini Hooshyar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2011:60, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Thermal Analysis, Compacted Graphite Iron, QualityPublikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek