In English

Uppstart och idrifttagande av handtvätt

Anders Bergström ; Kim Lövqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 2010:48, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Tvätt, yta, renhetPublikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 152287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek