In English

*Rörbrottsdatabas och rörbrottsanalys

Database and analyssis of pipeline failures

Alexander Ljungqvist ; Daniel Bo Nissén Sörensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Vattenledning, rostfriarör, brottPublikationen registrerades 2012-01-11. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 152284

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek