In English

Critical diameter measurement of washers A Six Sigma process improvement project at SKF, Gothenburg

Björn Friberg ; Viacheslev Afanasyev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 71, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Six Sigma, process improvement, measurement processPublikationen registrerades 2012-01-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151861

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek