In English

Formulation, deposition and characterization of surface properties of organic coatings

Ioannis Sotiriou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CaCO3 polymorphs, crystallization, organic coatings, microstructure surfacePublikationen registrerades 2012-01-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek