In English

Detaljoptimering av prefabricerade betongelement med fokus på köldbryggor

Detail optimization of prefabricated concrete elements focusing on thermal bridges

Helena Nilsson ; Malin Widerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:72, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Prefabricerade betongelement, köldbryggor, HIT, HEAT2, energianvändning, detaljutformning, värmeförluster.Publikationen registrerades 2012-01-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151699

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek