In English

Fuktskador i byggnader - Hur kan information sammanställas och kunskap återföras?

Moisture damages in buildings - How can information be compiled and knowledge brought back?

Josefin Nilsson ; Jonas Ejner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:132, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: databas, fuktskadeutredning, fuktskador, indatablad, informationsinsamling, erfarenhetsåterföring.Publikationen registrerades 2012-01-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151678

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek