In English

Livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner - Livslängdsdimensionering av bro O 1685

Service Life Design of Concrete Structures - Service Life Design of the O 1685 Bridge

Anders Bernholdsson ; Per-Arne Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:74, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Livslängdsdimensionering, nedbrytningsmekanismer, frostbeständighet, karbonatisering, kloridinträngning.Publikationen registrerades 2012-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151592

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek