In English

Burning down the house - in search for the degree zero in architecture

Maria Poll ; Anna-Karin Stråhle
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151591

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek