In English

Brandbeständighet hos självkompakterande betong

The fire resistance of self-compacting concrete

Anders Wikander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:60, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: självkompakterande betong, polyporpylenfibrer, brandspjälkning, tunnel 04Publikationen registrerades 2012-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151589

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek