In English

Development of a piezoelectric polymer fibre

Daniel Haagensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 22 s. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151588

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek