In English

Propulsion solutions for the cruise industry: A comparison between conventional shaftline propulsion and Azipod® propulsion.

Douglas Frongillo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 39 s. Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 269, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-30. Den ändrades senast 2015-04-10

CPL ID: 151292

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek