In English

Mixed-model assembly line at Volvo Construction Equipment Requirements for mixed-model assembly line at Volvo Construction Equipment and a case study at the Arvika plant

Björn Lindahl ; Filip Hellman ; Jonas Malmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:046, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151274

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek