In English

Geotechnical Risk Communication: A case study of communication between actors in infrastructure projects

ANDERS ENGSTRÖM ; DAVID STÅLSMEDEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:134, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek