In English

Support design for deposition tunnels: A case study of the TASS tunnel in Äspö Hard Rock Laboratory

HENRIK ITTNER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:87, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151063

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek