In English

Microstructure and gel kinetics in silica composite gels for application in mass transport research

Seyed Mojtaba Siahpoosh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: mass transport, colloid, silica, nano cellulose, kinetic, adsorption, QCM, diffusometry.Publikationen registrerades 2011-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 151062

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek