In English

How to adopt the desires and requirements from the Facility Management in the design process with help of BIM

David Hoof
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:137, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Facility management, Facility manager, BIM, LCA, LCC, The building process, The Facility management phasePublikationen registrerades 2011-12-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek