In English

Effect of lipd geometry on vesicle fusion kinetics in an artificial cell model for exocytosis

Magnus Å. Bälter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150641

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek