In English

Surface modification, characterization and physicochemical study of amphiphilic silica nanoparticles

Linda Ström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica sol, silanols, surface modification, stabilizer, emulsifyingPublikationen registrerades 2011-12-20. Den ändrades senast 2015-07-28

CPL ID: 150590

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek