In English

Silver- alumina catalysts for lean NOx reduction: Influence of hydrothermal ageing

Jenny-Yue Zheng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Catalysis, gasoline combustion, exhaust, hydrocarbon, silver-aluminaPublikationen registrerades 2011-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150584

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek