In English

Geographical Expansion in IT Companies, A Case Study of Internal Factors and Development of a Strategy

Emma Berglund ; Elisabeth Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 153 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:110, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek