In English

Connecting downhole hydraulics on a NHFA tubing hanger

Robert Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek