In English

The influence of production ergonomics on product quality

Johanna Almgren ; Camilla Schaurig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150291

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek