In English

Simplifying the accessory sales at the dealers of Volvo Car Corporation

Feng Wang ; Lai Chun Leung
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:107, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek