In English

Microbiological Risk Assessment of the Water Reclamation Plant in Windhoek

Madeleine Forss ; Helen Ander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:114, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk assessment, Fault tree analysis, Quantitative microbial risk assessment, Reclaimed water, Water scarcity, Windhoek, NamibiaPublikationen registrerades 2011-12-15. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 150138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek