In English

Development of an eco-driving advisory system cocept for the future - placement and functionality of human-machine interface in a truck cab

Marie Ingemansson ; Nafiseh Mahdavian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150124

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek