In English

Barriers and solutions to the successful diffusion of dual-fuel trucks in Europe

Teresa Berdugo ; Ana Martha Coutiño
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 100 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 150064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek