In English

Life cycle assessment of jatropha oil as a biofuel for transports in rural Mozambique

Johan Hagman ; Michelle Nerentorp
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 83 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2011:20, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-13. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 150042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek