In English

Evaluation of open information sources in order to estimate average contents of organic additives in plastic materials

Clara Tholin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 74 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2011:11, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-13. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 150019

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek