In English

Ett case kring lagledarrollen i Volvo Personvagnars monteringsfabrik i Torslanda

Ali Ali Disam ; Lahdo Lahod
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:024, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149800

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek