In English

Optimize packaging to fit deliveries to your doorstep purchased via the web sales channel

Anders Kellerman ; Filip Knutsson ; Patric Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:023, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek