In English

Vision och framgång? En longitudinell studie av svenska små och medelstora företag

Thomas Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:015, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149797

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek