In English

An analysis regarding the use of a project model in a multi project environment

Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:014, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek