In English

Tre typhus

Three prefab houses

Anders Lundqvist ; Peter Sahlin ; Karl-Johan Törngren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 149785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek